برگشت به صفحه اول

******************************

قله یخچال و نوا کوه 2830 متر

******************************

تاریخ : 17 تیر 1400

******************************

YAKHCHAL PEAK

******************************

8 JUL 2021

******************************

 

******************************

 

 

******************************

گزارش قله یخچال و نوا کوه

******************************

 

بعد از ورود به جاده طالقان و عبور از زیاران ، وارد جاده فرعی

روستای قاضی کلایه می شویم .

جاده آسفالت اما نه چندان مناسب که انتهای این جاده فرعی

خاکی هم می شود

قاضی کلایه یک روستای بسیار کوچک است و طبق سرشماری

سال 1395 ، تنها 25 نفر جمعیت دارد

مردم روستا با لهجه گیلکی صحبت می کنند

وقتی وارد روستا می شوید در همه جا با تابلوی ( ورود افراد متفرقه

ممنوع ) مواجه هستید که نمایانگر این است که مردم روستا زیاد از

میهمان ها و مسافرها خاطره خوبی ندارند

پس برای احتیاط هر کجا قصد توقف یا پارک ماشین خود را دارید

از محلی ها اجازه بگیرید که بعدا دچار دردسر نشوید

 

انتهای روستا یک مسجد بنام چهارده معصوم وجود دارد که بسته است

ولی فضای پارک مسطح و وسیعی در کنارش وجود دارد

 

اگر میخواهید می توانید جاده خاکی پرشیب و نامناسب را کمی بالاتر

آمده و بعد از عبور از آخرین خانه روستا ماشین را پارک نمایید

 

 

قله یخچال و نوا کوه روبروی هم قرار دارند و از هم اختلاف ارتفاع حدود

100 متری دارند.

 

روستا خیلی کم آب است و در تیرماه ، رودخانه بصورت جوی آب

کوچکی در جریان است و روستا با تعدادی درخت ، سرسبزی

زیادی ندارد .

 

مسیر قله کمی نا مشخص است و از ابتدای تا رسیدن به قله ،

شیب تندی دارد

 

ساعت یک ربع به هشت ، از آخرین خانه روستا به سمت قله

به راه افتادم .

بعد از حدود یک و نیم ساعت پیمایش ، درخچه نسبتا بزرگی

در مسیر قرار دارد که برای صرف صبحانه ، در سایه آن

توقف کوتاهی داشتم .

بعد از این درخچه ، قسمتی از کوه بصورت یکنواختی پوشیده از

 ماسه است و مانند ساحل دریا است که خیلی جالب بود .

که البته چون در شیب قرار گرفته برای عبور از این قسمت

کمی دچار دردسر و زحمت می شویم

(در این عکس قسمت ماسه ای مشخص است و قله نوا در سمت چپ معلوم است )

 

حدود سیصد متر مانده به قله ، منطقه وسیعی مملو از گون

و آویشن و بومادران است که هنوز گون ها گل داشتند

گل گون خیلی کمیاب است و من در مناطق کمی دیدم گون ها

گل داشته باشند

همچنین آویشن بسیار زیاد است

(گل گیاه گون )

 

در کل منطقه بسیار بکر و دست نخورده است و معلوم است

زیاد کسی در آن تردد نمی کند

 

قله نواکوه در غربی ترین نقطه دریاچه سد طالقان قرار دارد

و نمایی زیبا از کل دریاچه را به شما نشان می دهد

نکته جالب دیگر در این قله وجود تعداد زیادی پینه دوز (کفش دوزک)

است که بیشتر در هوا در حال پرواز  هستند

 

 

 

 

 

 

 

******************************

فایل جی پی اس این مسیر موجود است

واتساپ : 09193980487

تلگرام : 09354686975

******************************

END

******************************