بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 کوهنوردی - کاشان - روستای وش - 9 مهر 87 

 

 

**** روستای وش - این روستا هیچ جاده ماشین رو ندارد

        این روستا فاقد برق و گاز و تلفن و راه مشین رو است

       اکثر اهالی روستا مهاجرت کرده اند و روستا دارای جمعیت کمی می باشد