بازگشت به صفحه اصلی

 

 

( استان خوزستان ) ماهشهر - هندیجان - بند دیلم -  7 اردیبهشت 87

 

 

**** ماهشهر

 

 

**** هندیجان

 

 

**** بندر دیلم

       ساحل تمیز و زیبای خلیج فارس

      این ساحل دارای ماسه سفت و یکدست است.