بازگشت به صفحه اصلی

 

 

اصفهان - کرمان - بم  -  21 تا 25 خرداد 93

  

 

***  اصفهان

 

 

***  اصفهان - زاینده رود

        سر منشا زاینده رود همچنان مانند سالهای گذشته پر اب و خروشان است . اما برداشت بیرویه آب از سد زاینده رود و

       انتقال آب به جاهای مختلف ، دیگر آبی به رودخانه زاینده رود نمیرسد .

 

 

***  اصفهان - پارک ناژوان - تله سی یژ

 

***  اصفهان - پارک آبی ناژوان

 

***  اصفهان - پیاده روهای عریض شهر از خیابانها بزرگتر است

 

***  کرمان

 

 

***  جاده بم - کرمان

        یازده سال پیش ، بعداز وقوع زلزله بم ، علاوه بر کمک های نقدی و جنسی  کشورهای مختلف جهان به ایران،

       بودجه ساخت اتوبان بم به کرمان نیز به دولت داده شد اما متاسفانه هنوز این جاده حتی دو بانده هم نشده است!!!!

 

***  این هم آقا ابوذر  و شهربازیش

 

***  بم - قلعه شادی