بازگشت به فهرصت مطالب  
  استان قزوین          ...           شهرستان قزوین           ...        8  اسفند 1393   

 

*******************************************************

خانه امینی ها

*******************************************************

این خانه متعلق به حاج محمد رضا امینی از تجار معتبر قزوین بوده است

این ساختمان در سال 1275ه.ق ساخته شده است و در آن زمان مبلغ 48 هزار تومان صرف ساخت آن شده است

در همان سال 1275 ه.ق ، قسمتی از خانه وقف حسینیه شد

این ساختمان بسیار وسیع بوده و خیابانهای اطراف فعلی ، همگی جزو ساختمان امینی بوده است که بمرور

زمان از بین رفته و فقط بنای فعلی که بعنوان حسینیه وقف شده است باقی مانده است.

این بنا بطور خصوصی اداره می شود و توسط نوادگان امینی اداره می گردد

 

 

*******************************************************

دو نوع ساعت خورشیدی

*******************************************************

 

 

 

*******************************************************

کاخ موزه چهل ستون ( کلاه فرنگی)

*******************************************************

این عمارت تنها کوشک باقیمانده از مجموعه کاخهای سلطنتی شاه طهماسب در اواسط قرن دهم ه.ق است.

مساحت این بنا حدود 500 مترمربع است.

بنا براساس معماری اسلامی در 2 طبقه ساخته شده است . نقاشیهای دیواری طبقه اول نمونه ای از هنر نگارگری مکتب قزوین بوده

و از شهرت جهانی برخوردار است.