----------------  GALLERY PERSONAL   --------------------------------------------------------  INDEX   ---------------------      
 

گزارش كوهنوردي ...  قله و جانپناه دارآباد -3250متر            (14 شهريور 95)

 
 

MOUNTAIN CLIMBING ................. DARABAD PEAK (ELEVATION:3250M)

 

*******************************************************

زماني كه تهران بودم ، تقريبا هفته اي نبود كه به يكي از قله هاي شمال تهران نروم و در بين همه اين قله ها ، محبوب ترين قله

براي من ، قله زيباي داراباد بود. بهمين علت ، بيشترين رفت و آمد را به اين قله داشتم .

اما با كوچ كردن از تهران ، و عوامل ديگري مانند آلودگي بيش از حد هوا در كوههاي تهران ، شلوغ شدن و كثيف شدم محيط

كوههاي تهران ، از بين رفتن طبيعت زيبا و بكر اين كوهها ، سالها بود كه ديگر رغبتي به پيمايش اين كوهها نداشتم تا اينكه

بعد از گذشت  10 سال ، بالاخره دوباره قدم بر قله زيباي داراباد گذاشتم .

دقيقا آخرين بار در 20 خرداد 1385بود كه به قله داراباد رفته بودم .

متاسفانه در شروع مسير و همان ابتداي راه ، تابلوهايي نصب شده كه برخي از آنها جهت و اطلاعات اشتباه دارند و باعث

منحرف شدن افرادي مي شود كه به مسيرها آشنايي ندارند و ميخواهند طبق تابلو پيمايش كنند ، من كه سالها بود به اين منطقه

نيامده بودم ، توسط اين تابلوها حدود يكساعت از مسير اصلي منحرف شدم و درنهايت دوباره با برگشت به نقطه اول ، دوباره شروع

به پيمايش در مسير صحيح (خلاف جهت تابلو) كردم .مسير قله مانند سابق همچنان نامشخص است و بايد مسير را بلد باشيد  تا

راه را  اشتباه نرويد .

برايم جالب بود كه هنوز بعد از اين همه سال ، اين مسير  يكي از كم تردد ترين و خلوت ترين كوههاي تهران محسوب ميشود و

فكر ميكنم علت ان وجود شيب بسيار تند و طولاني آن باشد كه باعث شده هر كسي پا بر آن نگذارد .

در طول پيمايش مسير قله ، تقريبا هيچكس را نديدم و فكر ميكنم بجز من كلا 4 نفر ديگر در اين روز به قله آمده بودند .

پادگاني در نيمه راه قرار دارد كه قبلا هميشه چند سرباز داخل آن بود و محل استراحت بين راه من بود ولي ديگر كسي

داخل آن پادگان نبود و تقريبا حالت متروكه داشت . بروي درها و ديوارها يادگاريهايي نوشته شده بود كه مربوط به ده دوازده سال

پيش بودند و احتمالا توسط همان سربازهايي نوشته شده كه من 10سال پيش باآنها گپ و گفتگو مي كردم !

وقتي به قله داراباد در ارتفاع 3150متر ميرسيم ، نماي بسيار زيبايي روبرويتان قرار دارد كه در ديگر قله هاي تهران چنين نمايي

ديده نمي شود ، در يك سمت قله زيباي دماوند وجود دارد و در سمت ديگر قله هاي سياه بند و كلكچال و توچال ، در ته دره

روستاهاي حاجي آباد و اوشان و باغ گل و آهار و در سمت ديگر نمايي از كل شهر تهران ديده مي شود .

جالب اينكه جانپناه داراباد از قله داراباد بالاتر است و درارتفاع 3250متر قرار دارد .

اين جانپناه توسط شخصي بنام خوانساري به كمك ارتش و چند كوهنورد پيش كسوت ساخته شده است ، خوانساري يك

فرزند كوهنوردي داشته كه در كوه دچار سانحه شده و جان مي سپارد . خوانساري بعد از مرگ فرزندش ، بياد او اين جانپناه

را مي سازد و تا سالها خودش به جانپناه ميامد و كار نظافت آنرا بر عهده داشت .

آخرين بار در ده سال پيش كه به جانپناه آمده بودم ، بر ديوارهاي جانپناه تابلوهايي از فرزند خوانساري ديده ميشد كه ديگر

اثري از آنها نيست و حتي از سرنوشت خوانساري هم اطلاعي ندارم .

مناسب ترين ماه براي صعود به قله داراباد ، خرداد ماه است . در اين ماه هم از سردي هوا كاسته شده است و هم پرندگان و گياهان

 و گلهاي متنوع وجود دارند كه زيبائي خاصي به منطقه مي دهد.

وقتي در خرداد ماه قدم بر اين قله زيبا مي گذاريد ، وارد محيطي بكر و دست نخورده خواهيد شد كه تنوع گياهي و جانوري ، جذابيت

خاصي به آن ميدهد و جالب اينكه در اين ماه شما همه حشرات و پرندگان را درحال جفت گيري باهم مي بينيد .

*******************************************************

زمان پيمايش مسير تا قله رفت بدون احتساب توقف (4.5 تا 5 ساعت)

زمان پيمايش مسير برگشت از قله تا پاي كوه  بدون احتساب توقف (2تا2.5 ساعت)

زمان توقف و استراحت  (1 تا 2 ساعت)

(توجه : زمانها بر اساس كوهپيمايي هر شخص متفاوت است، حداقل و حداكثر زمان ها ذكر شده است)

*******************************************************

Darabad peak (3250m)

*******************************************************

ابتداي مسير ، كمي بعد از قهوه خانه آقا فرامرز

*******************************************************

 

*******************************************************

بر خلاف تابلو ، بايد به سمت چپ برويد

*******************************************************

 

*******************************************************

بعد از پيمايش درختان كاج در ابتداي مسير ، بايد كمي به سمت چپ(شمال) تغيير مسير بدهيد تا

بروي يال منتهي به پادگان قرار بگيريد

*******************************************************

*******************************************************

اين عكس بروي قله داراباد گرفته شده است . جانپناه بالاتر از قله قرار دارد .

قله سياه بند 3350 متر ارتفاع دارد و مسير صخره اي و خطرناكي دارد كه صعود در زمستان مستلزم داشتن

امكانات و ابزار فني است . از سياه بند به قله توچال راه دارد .

اگر به سمت راست خود ، بداخل دره سرازير شويد به روستاي حاجي اباد مي رسيد

*******************************************************

*******************************************************

قله صخره اي و زيباي سياه بند

*******************************************************

*******************************************************

جانپناه داراباد (3250متر)

*******************************************************