TO INDEX   ..................  بازگشت به صفحه اول

 

 
 

استان کرمان  ...    شهرستان بم  ،  سد تاریخی نسا (هخامنشی)        ( 23 فروردین 1398 )

 
 

IRAN – BAM – SAD E NESA FOR ACHAEMENNID              (12 APR 2019)

 

 

*******************************************************

سد باستانی نسا در دوران هخامنشی

*******************************************************

ارگ بم ، در زمان هخامنشیان دوران اوج رونق خود را داشته است

و در همین زمان است که در شاهنامه فردوسی از آن یاد می شود

 

نقل است در زمان اردشیر بابکان ، حاکم بم برای حل مشکل کم آبی ، به منطقه سد نسا می آید

و از رودخانه و آب فراوان آنجا حیرت می کند

برای اینکه بتواند بطور مسالمت آمیز از این آب فراوان استفاده کند با دختر حاکم آنجا ازدواج می کند

و بروی این رودخانه یک سد سنگی عظیمی بنا می کند

امروزه قسمتهایی از این سد چند هزار ساله هنوز باقیمانده است که بطور ناشناخته ای

رها شده است

 

بعد از احداث سد ، آب مورد نیاز را با یک قنات به شهر بم می رساند

که اخیرا یک قنات باستانی در بم کشف شده است که احتمال دارد همان قنات مذکور باشد

 

این اتفاق در شاهنامه فردوسی هم به آن اشاره شده است

 

بعد ها حاکم بم ، با ثروت فراوانی که از بم بدست آورده بود به استان فارس می رود

و شهر فیروزآباد را بنا می کند

 

 

( بازمانده سد باستانی هخامنشی )

 

 

 

( بازمانده سد باستانی هخامنشی )

 

 

 

 

( رودخانه قدیم که سد روی آن قرار داشته است )

 

 

 

 

( سد نسا )