بازگشت به صفحه اصلی

 

 

(استان بوشهر )     بندر بوشهر  -   تیر ماه 1392

  

 

 

**** ساحل بندر بوشهر شامل آلاچیق ها و فضای سبز و چمن

 

 

 

**** داخل گمرک  بندر بوشهر  - کانتینرها و ماشینها قبل از ترخیص از گمرک

 

 

 

 

**** داخل شهر بندر بوشهر