بازگشت به صفحه اصلی

 

 

(استان فارس )    شهر شیراز  -   10 تیرماه 92

 

 

**** پیاده  روهای عریض در کنار خیابانهای باریک

 

 

 

 

**** ارگ کریم خان زند - کریمخان درسال 1180 ه.ق پایتخت خود را به شیراز منتقل کرد .

         داخل محوطه ارگ پر از درختان مرکبات قرار دارد.

         مساحت ارگ ، 12800 متر است و بلندی دیوارهای خارجی آن 12 متر است .